കൈമോശം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ തനതായ പരമ്പര്യങ്ങളിലെക്ക് തിരിച്ച് വെളിച്ചം വീശുന്ന വേറിട്ടൊരു യുവത. സൌഹ്രദ്ങ്ങള്‍ക്ക് പരിശുദ്ദിയും മൂല്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, അവയെ അറിയാനും ആസ്വദികാനും കൊതികുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ

പേജുകള്‍‌

Nov 11, 2010

ഒബാമ: ഡിപ്രഷന്‍ കാലത്തെ പ്രസിഡന്‍റ്

ഒബാമ വന്നു, പോയി. ഫുള്‍ പേജ് സപ്ലിമെന്‍റുകളും 24 മണിക്കൂര്‍ ലൈവുമായി ഇന്ത്യന്‍ മാധ്യമലോകം സായിപ്പിനെ കണ്ട് കവാത്ത് മാത്രമല്ല, സ്വന്തം പിതൃത്വം പോലും മറന്നുപോയി എന്നു തോന്നിപ്പിക്കുമാറുച്ചത്തില്‍ ഒബാമയുടെ ഉച്ചിഷ്ഠവും അമേധ്യവും കൂട്ടിക്കുഴച്ച് ജനങ്ങളെ തീറ്റിച്ചു. ഇപ്പോ എല്ലാം ക്ലിയറായി. ഇന്ത്യ നിലനില്‍ക്കുന്നത് അമേരിക്കയുടെ കാരുണ്യത്തിലാണ്. അതിഥിദേവോ ഭവ എന്നും മറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ സാംസ്കാരികഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഇതൊന്നും നടത്തിയതെന്ന് എല്ലാവര്‍ക്കുമറിയാം. ഒബാമ മുംബൈയില്‍ വന്നപ്പോള്‍ മുംബൈയിലെ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക്
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...