കൈമോശം വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെ തനതായ പരമ്പര്യങ്ങളിലെക്ക് തിരിച്ച് വെളിച്ചം വീശുന്ന വേറിട്ടൊരു യുവത. സൌഹ്രദ്ങ്ങള്‍ക്ക് പരിശുദ്ദിയും മൂല്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും സ്നേഹിക്കുന്ന, അവയെ അറിയാനും ആസ്വദികാനും കൊതികുന്നവരുടെ കൂട്ടായ്മ

പേജുകള്‍‌

Sep 23, 2010

ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ നാണകേട്


With much pain i write this post. Im an indian and i love my india very much. Wherever i go i uphold the image of india and i want india to be a good developed country. But what is happening regarding CWG is very bad and have tarnished the image of India.
First of all if india cannot make this CWG success then why they took the responsibility of hosting this games.

If they took they would have finished the works on time.

FInally how much crore money spent to arrange the games happen?? still chances to cancell the games..

Where we can raise all these questions.? who can raise these questions? We are simply handicapped....

Sep 16, 2010

മതം ഭീകരതയോ സമാധാനമോ?


കുവൈറ്റില്‍ നിന്നും IPC പ്രസ്ടികരിക്കുന്ന സന്ദേശം മാസികയില്‍ വന്ന പഴയ ഒരു ലേഖനം....റഈസ്‌ പെരിങ്ങാടി

മനുഷ്യന്‍ പാപകൃത്യങ്ങളിലേര്‍പ്പെടുന്നതിന്റെ മുഖ്യകാരണം ഭൗതികലോകത്തോടുള്ള അവന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്‌. താനും ലോകവും എന്തിനു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു? പര്യവസാനം എന്ത്‌?.... നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചവീക്ഷണമാണ്‌ യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ നമ്മുടെ ജീവിതം നിര്‍ണയിക്കുന്നത്‌. ആദര്‍ശം, ലക്ഷ്യം, മാര്‍ഗം എന്നീ ജീവിതസ്പര്‍ശിയായ ചില മൗലികഘടകങ്ങള്‍ ഒരാളുടെ ജീവിതവീക്ഷണത്തില്‍ ഉള്‍ച്ചേര്‍ന്നിരിക്കും. ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച കാഴ്ചപ്പാടാണ്‌ മനുഷ്യന്റെ നന്മ തിന്മകളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത്‌. ഇതില്‍ മതത്തിന്റെ പങ്ക്‌ അനിഷേധ്യമാണ്‌. മതങ്ങളെല്ലാം അന്യായമായ ഹിംസയെ വിലക്കുന്നു. ഒരു മതവും അന്യനോട്‌ വിദ്വേഷം പുലര്‍ത്തുന്നില്ല. കരുണ, സ്നേഹം, സാഹോദര്യം എന്നീ സദ്ഗുണങ്ങളാണ്‌ മതങ്ങള്‍ മനുഷ്യനില്‍ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത്‌. നിരപരാധികളെ കൊല്ലുന്നതും പീഡിപ്പിക്കുന്നതും മതം ശക്തിയായി എതിര്‍ക്കുന്നു.
ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ ഭിതി വളര്‍ത്തി സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം നേടാനുള്ള അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ്‌ ഭീകരപ്രവര്‍ത്തനത്തിറങ്ങുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശ്യം. ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...